მომსახურეობა
ჩვენ გთავაზობთ სხვადა სხვა სახის მომსახურეობას როგორც საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული ტვირთებზე ასევე განბაჟებული ტვირთებზე:
• ტემპერატურული დიაპაზონი 0 დან -25ჩ.
• ტვირთის პალეტიზირება
• პალეტის ცელოფნით შეფუთვა
• გადმოტვირთვა/ჩატვირთვა ავტომობილიდან; კონტეინერიდან; სარკინიგზო ვაგონიდან;
• საცალო და პალეტიზირებული გადამუშავება
• განბაჟებული ტვირთის ადგილზე რეალიზების საშუალება საცალო ან საბითუმო პარტიებად.
• ტვირთების ლოგისტიკა
• გადაზიდვა სპეციალიზირებული რეფ. ბმულებით (რაოდენობა ერთ გადაზიდვაზე 50 ტნ-დან 580 ტნ-მდე).

ასევე გთავაზობთ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია შპს "აისბერგ თბილისი" მომსახურეობას ნებისმიერის სახის ხილის და ბოსტნეულის შენახვა. ის გთავაზობთ მომსახურეობას თითოეული სახის პროდუქტის შენახვის მახასიათებლების გათვალისწინებით