ბიზნესოპერატორის აღიარების სერთიფიკატი

ISO 9001:2015 – Quality Management system

HACCP Codex Alimentarius (2003)